Ciechanowska PWSZ na półmetku rekrutacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Wypadł wyjątkowo dobrze.

Jak dotychczas największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się kierunki licencjackie: pielęgniarstwo, ekonomia i logistyka. Dobrze przebiega też rekrutacja na nowo uruchomionych studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie. Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończono rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Na kierunku Zarządzanie zostaną uruchomione dwie specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie finansami. Absolwent zyska umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji państwowej różnych szczebli. Równocześnie uzyska w czasie studiów wiedzę pozwalającą samodzielnie ocenić sytuację finansową firmy. Na studia drugiego stopnia będą rekrutowani absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Od nowego roku akademickiego Uczelnia wprowadziła jednolite stacjonarne studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów legitymujących się świadectwem dojrzałości.

Uczelnia przypomina, że studia stacjonarne są bezpłatne. Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studentom utrzymać się w trakcie studiów. Uczelnia wspiera także najlepszych studentów poprzez stypendia za najwyższe wyniki. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu Studenta otrzymują dodatek do stypendium na pokrycie kosztów zamieszkania.

Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach inżynierskich. Znając zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z tytułem inżyniera PWSZ szczególnie na te kierunki zaprasza. Drugi etap rekrutacji potrwa do 21 września.

Szczegóły na: http://www.pwszciechanow.edu.pl

Fot. Archiwum PWSZ Ciechanów