Ciechanowska PWSZ: Pielęgniarstwo z magisterką

Z początkiem nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie prowadzone będzie kształcenie na dziennych i zaocznych studiach magisterskich. Uczelnia dostała właśnie ministerialną decyzję o prowadzeniu studiów magisterskich na kierunku: pielęgniarstwo.

Studia magisterskie prowadzone będą także na kierunkach: zarządzanie dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich oraz jednolitych studiów magisterskich; Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów legitymujących się świadectwem dojrzałości. Na kierunku Zarządzanie będą dwa zakresy rozszerzonych kompetencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie finansami. – Absolwent zyska umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz w jednostkach administracji. Równocześnie uzyska w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Na studia drugiego stopnia będą rekrutowani absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – informuje Wiesław Wernik z ciechanowskiej PWSZ.

Wiesław Wernik przypomina, że studia stacjonarne są bezpłatne. Rozwinięty system stypendialny obejmuje także studentów studiów magisterskich. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu Studenta otrzymują dodatek do stypendium na pokrycie kosztów zamieszkania. Zdecydowana większość osób opuszczających mury ciechanowskiej uczelni znajduje zatrudnienie a przypadku pielęgniarstwa i kierunków technicznych wynosi 95-100 %.

Rekrutacja na studia, inżynierskie, licencjackie i magisterskie (12 kierunków: informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja, ekonomia, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka i zrządzanie prowadzona jest przez Internetową Rekrutację Kandydata www.pwszciechanow.edu.pl a dokumenty składa się w Biurze Rekrutacji ul. Narutowicza 9.

Fot. PWSZ Ciechanów