Ciechanowski Budżet Obywatelski 2023: terminy i zasady

Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego miasta. Propozycje projektów ogólnomiejskich i osiedlowych będzie można składać w listopadzie. Po ich formalnej weryfikacji, w lutym 2023 r. nastąpi głosowanie mieszkańców, które wyłoni zadania przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

– W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ratusz corocznie realizuje projekty, których autorami są mieszkańcy. Propozycje składane w ramach CBO mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. To na przykład nowe przedsięwzięcia wzbogacające infrastrukturę miejską, poszerzające zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych lub sportowych.
Projekt do CBO może złożyć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Nabór zadań do najbliższej edycji CBO odbędzie się od 2 do 25 listopada. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https:/main/do_pobrania, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1 – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

red

fot. UM Ciechanów