Ciechanowski samorząd znów wesprze przedsiębiorców

Chodzi o prowadzących działalność gospodarczą, którzy wskutek pandemicznych obostrzeń mają zakaz lub ograniczenie jej prowadzenia. – Zwolnienie z podatku od nieruchomości zostanie przedłużone na kolejne dwa miesiące (kwiecień, maj) dla branż: gastronomicznej, hotelarskiej (w tym sale weselne), turystycznej, rozrywkowej, siłowni i klubów fitness. Zwolnienie za kwiecień i maj obejmie dodatkowo także m.in. fryzjerów i salony kosmetyczne – zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Zgodnie z przepisami, aby skorzystać ze zwolnienia działalność prowadzona na terenie nieruchomości musi jednocześnie być prowadzona przez właściciela nieruchomości i być główna dla danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy opłacili już podatek od nieruchomości, będą mogli zaliczyć go na poczet kolejnego kwartału lub otrzymają jego zwrot, w zależności od ich wniosku.

– To już trzecie tego typu zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzane przez miasto. Wcześniej przedsiębiorcy z 17 różnych branż zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości za drugi kwartał 2020 r. Następnie zwolnienie branż objętych ograniczeniami dotyczyło pierwszego kwartału 2021 r. W styczniu tego roku zapadła również decyzja o zwolnieniu branży gastronomicznej z ponoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży (pierwsza rata) – informuje Paulina Rybczyńska – Projekt uchwały w sprawie przedłużenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wybranych branż oraz objęcia nimi także fryzjerów, salony kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu będzie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta 9 kwietnia.

Red

Fot. UM Ciechanów