“Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – strażacki konkurs w walce z czadem

Tlenek węgla – czad – zwany jest “cichym zabójcą”. To niezwykle groźny dla zdrowia i życia ludzi gaz wydzielający się w trakcie niecałkowitego spalania materiałów palnych. W kraju tylko od października 2020 r. do stycznia 2021 r. strażacy interweniowali 1407 razy w związku z emisją tlenku węgla. Wskutek zatrucia czadem zmarło 27 osób, a 607 trafiło do szpitala.

– Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć -informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Materiał ze strony KW PSP w Katowicach

W walce z “cichym zabójcą” niezwykle ważna jest profilaktyka. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza konkurs „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z województwa mazowieckiego.

– W konkursie przewidziane są dwie kategorie: film oraz praca plastyczna. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap konkursu odbywa się na szczeblu powiatowym. Do komendy Powiatowej będą przesyłane prace konkursowe a następnie komisja wyłoni finalistów w obu kategoriach (odpowiednio po jednym zwycięzcy: Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa, Dom Pomocy Społecznej). Następnie prace finałowe zostaną przesłane do KW PSP w Warszawie gdzie komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach odpowiednio po jednym zwycięzcy: Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa, Dom Pomocy Społecznej). Prace konkursowe wraz z załącznikami prosimy przesyłać do dnia 15 listopada 2021 r. na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, ul. Płocka 32, 06-400 Ciechanów. Więcej informacji w regulaminie konkursu: https://www.gov.pl/web/kppsp-ciechanow/konkurs-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

Jak uniknąć zagrożenia? Radzą strażacy z KW PSP w Katowicach

Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność, wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.

Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych.

Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa