Czy prezydent Ciechanowa chce mieć monopol na świętowanie? Urząd Miasta wyjaśnia: plac Kościuszki to plac budowy

Zapowiadane przez poseł Annę Cicholską (PiS), Związek Piłsudczyków RP, 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej, pod patronatem wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła obchody Święta Niepodległości w Ciechanowie nie odbędą się. Nie będzie w tym miejscu akcji 5. MBOT „Niepodległa do hymnu”? – Mamy nadzieję, że to nie celowe działanie władz Ciechanowa w celu zablokowania tych uroczystości – mówili nam wczoraj organizatorzy.

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Ciechanów.

Panie Redaktorze

Skwer na placu Kościuszki jest aktualnie zgodnie z przepisami placem budowy. Odpowiada za niego wykonawca inwestycji, a nie miasto. Media i mieszkańcy byli informowani przez ratusz o rozpoczęciu prac rewitalizacyjnych. O rozpoczęciu pierwszego etapu prac na placu Kościuszki informowaliśmy 30 września. Drugi etap rozpoczął się 21 października.

Na podstawie protokołu przekazania terenu budowy spisanego w dniu 21 października 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów przekazała, a wykonawca tj. PUK Spółka z.o.o. w Ciechanowie przyjął teren budowy w granicach przeznaczonych pod planowaną inwestycję. Teren obecnie jest zabezpieczony w sposób właściwy przez wykonawcę – umieszczono tablice informacyjne i ostrzegawcze. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą prace mają być prowadzone do 15 listopada 2021 roku.

Informacja o tym, że posłanka planuje organizować samodzielnie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie placu budowy wpłynęła do ratusza dopiero 8 listopada. Niestety nikt z organizatorów tego wydarzenia nie konsultował ani nie uzgadniał wcześniej sprawy z Urzędem Miasta. Pani poseł otrzymała dzisiaj wyczerpującą odpowiedź w sprawie.

Informacja o tym, że miasto organizuje tradycyjne obchody rocznicy 11 listopada została przekazana publicznie mieszkańcom i mediom 28 października. Prezydent Miasta Ciechanów wspólnie z Hufcem ZHP, jak każdego roku, organizuje na placu Piłsudskiego uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Zaproszenie od ratusza na tę uroczystość z dużym wyprzedzeniem dostarczono także do biur poselskich, w tym biura Pani poseł”.

Paulina Rybczyńska, Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Komentarz: Cytuję: “Teren obecnie jest zabezpieczony w sposób właściwy przez wykonawcę – umieszczono tablice informacyjne i ostrzegawcze“. Zgadza się, a dzisiaj rano nawet postawiono przed obeliskiem przyczepę utrudniającą przejście. Tylko dlaczego, skoro to plac budowy, to takich zabezpieczeń nie było, gdy na skwerze prowadzono roboty ziemne, wycinano krzewy, pracowała koparka. Wtedy po “placu budowy” przechodnie mogli swobodnie się poruszać? Nie było zagrożenia?

Wszystko jest zgodne z prawem, ale nasuwa się tu nieodparcie cytat inny – z klasyka polskiej komedii: “Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?“. Miłego świętowania…

Marek Szyperski