Digitalizacja nagrań Radia BBC przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zasób biblioteczno-archiwalny przechowywany w Muzeum Romantyzmu oprócz książek i archiwaliów zawiera także bogatą i cenną kolekcję unikatowych płyt winylowych. Dlatego też, kolejnymi obiektami poddanymi procesowi cyfryzacji zostały nagrania dźwiękowe.

Cała płytoteka liczy ok. 200 pozycji, jednak do najcenniejszych należy zaliczyć kolekcję nagrań z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej Rozgłośni Radia BBC liczącą ok. 90 pozycji. Na oryginalnych, wolnogrających płytach winylowych o obrotach 78 /min, utrwalone są m.in. opowiadania polskich pilotów, relacje z obozu marynarki polskiej w Anglii, historia OPR „Sokół”, relacja z pogrzebu gen. Sikorskiego oraz piosenki żołnierskie.

Kolekcja nagrań z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej Rozgłośni BBC przechowywana w naszym archiwum, należy do wyjątkowo cennych i rzadkich. Kwerenda zbiorów w Pracowni Dokumentów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie i Archiwum Polskiego Radia wykazała, iż kolekcja w zasobie archiwalnym Muzeum Romantyzmu jest bogatsza o kilkadziesiąt unikatowych pozycji niż liczą kolekcje nagrań z Rozgłośni BBC zgromadzone w wymienionych instytucjach (np. z 89 pozycji nagrań Polskiej Sekcji Radia BBC przechowywanych w muzealnym archiwum, w zbiorach Biblioteki Narodowej jest tylko 18 pozycji z nich – pozostałe nie występują poza naszym archiwum).

Wytypowana kolekcja nagrań do digitalizacji charakteryzuje się niepospolitym charakterem, unikatowością oraz jest bogatym materiałem źródłowym do badań naukowych. Ponadto, audycje nadawane przez Polską Sekcję Radia BBC były synonimem rzetelnej i bezstronnej informacji płynącej z Londynu do Polski jak i do innych walczących i okupowanych krajów Europy. Poza podawaniem informacji o wydarzeniach na frontach i o sytuacji politycznej Sekcja Polska BBC spełniała też, w warunkach odcięcia Polski od świata zachodniego, bardzo ważne zadanie utrzymania kontaktu między krajem a Polakami rozproszonymi po całej Europie.

Przy realizacji tego zadania Muzeum ściśle współpracowało z Archiwum Polskiego Radia, które z racji swojego profilu działalności posiada ogromną wiedzę oraz bogate doświadczenie w zabezpieczaniu i udostępnianiu materiału dźwiękowego. Dzięki temu też mamy pewność, iż nagrania są poprawnie opracowane i profesjonalnie zabezpieczone.

Realizacja zadania pn.: „Digitalizacja unikatowych nagrań dźwiękowych z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej Radia BBC przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”, była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zabezpieczenie zbioru nagrań Radia BBC na nośnikach cyfrowych oraz udostępnienie ich w internecie jest nie tylko ważnym uzupełnieniem kolekcji dostępnej w Bibliotece Narodowej czy Archiwum Polskiego Radia, jest też formą zabezpieczenia nagrań i rozpowszechnienie nieznanych dotąd relacji w publicznej przestrzeni.

MR

Fot. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze