DŁUŻEJ Z GAZEM W REGIMINIE

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że został przedłużony termin naboru ankiet o przyłączenie do sieci gazu ziemnego. Ankiety można składać do dnia 30.09.2019 w sekretariacie Urzędu Gminy