Doroczne zmiany proboszczowskie w Diecezji Płockiej


W parafiach powiatu ciechanowskiego odejdzie dwóch proboszczów. Jeden ksiądz awansuje z administratora parafii na jej proboszcza.

Zgodnie z decyzją biskupa płockiego Piotra Libery – 30 czerwca na emeryturę odejdzie ks. prałat Jan Dzieniszewski – pierwszy i wieloletni proboszcz ciechanowskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

Jak czytamy na stronie parafii – ks. prałat: “Urodził się 8 września 1953 r. w parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. 5 października 1990 został skierowany przez ówczesnego ordynariusza ks. bpa Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dzieło budowy świątyni zostało zakończone po 11 latach w 2004 r. W 1991 r. ksiądz kan. Jan Dzieniszewski został mianowany kapelanem Straży Pożarnej, zaś od 14 listopada 1994 r. pełni funkcję kapelana DPS „Kombatant” w Ciechanowie. Ks. proboszcz w parafii opiekuje się Akcją Katolicką. Od 18 września 2008 r. jest także wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego. Z dniem 18 kwietnia 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Jana Dzieniszewskiego Kapelanem Jego Świątobliwości, tym samym nadając mu tytuł „Prałata”.

Nowym proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu zostanie ks. Andrzej Bytner, obecnie proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie (powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie).

Na emeryturę (również 1 czerwca) odejdzie proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Glinojecku ks. kanonik Adam Staniszewski. Na probostwie w Glinojecku pracował od 20 lipca 2014 r. Zastąpi go ks. dr Rafał Pabich, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, który został powołany na administratora parafii.

Tymczasem ks. Robert Kamiński, administrator parafii pw. św. Wojciecha w Malużynie od 1 lipca będzie proboszczem tej parafii.


red
Fot. Marek Szyperski/ Ks. prałat Jan Dzieniszewski