Dotacja dla ciechanowskich ratowników

Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ciechanowie z 25 tys. zł dotacji z budżetu państwa na „na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r.”.

Ciechanowskie WOPR znalazło się wśród 12 podmiotów z Mazowsza rekomendowanych do otrzymania dotacji przez wojewodę mazowieckiego. – W budżecie Wojewody Mazowieckiego, na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r., przeznaczono 404 tys. zł – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki