Dotacja na wsparcie druhów z Nasierowa Górnego

– Dzięki dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 15 tys. zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Nasierowie Górnym zakupiła sprzęt i umundurowanie dla swojej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – poinformował Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku.

Red

Fot. Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek