DOTYCHCZASOWY PROBOSZCZ OPINOGÓRSKI WICEDZIEKANEM PUŁTUSKIM

Kuria Diecezjalna Płocka informuje: Ks. kan. mgr Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, od dnia 1 lipca 2023 r. – proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego, do końca obecnej kadencji.