Droga gminna w Rumoce będzie lepsza

120 tys. zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma gmina Glinojeck. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej w Rumoce.

– Rozbudowa drogi na odcinku o długości 423 m obejmie m.in. roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie przepustów pod zjazdami na pola, wydłużenie istniejącego przepustu pod skrzyżowaniem z drogą powiatową, wykonanie rowów drogowych, drenu francuskiego, studni chłonnej, warstwy mrozoochronnej z piasku, podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego, dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego – informuje glinojecki Urząd Miasta.

Red

Fot. Pixabay.com