Droga w Śródborzu przebudowana

Prawie 370 tys. zł kosztowała przebudowa drogi gminnej w Śródborzu. Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z budżetu gminy Glinojeck oraz otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Odbył się już techniczny odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu – poprawa infrastruktury”. – W ramach tego zadania droga zyskała asfaltową nawierzchnię, zostały odnowione przydrożne rowy i przebudowane przepusty pod jezdnią. Pobocze drogi po obydwu jej stronach zostało uzupełnione kruszywem naturalnym. Droga, ponadto zyskała nowe oznakowanie.  W ramach inwestycji przebudowane zostało łącznie 1140 m drogi – informuje Tomasz Lewandowski z Urzędu Miasta Glinojeck.

Umowę na dofinansowanie przebudowy podpisuje burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński

Inwestycja kosztowała 365 tys.  879 zł 98 gr, w tym 156 tys. zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. – Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Ochrony Środków Rolnych i posłużyły jako refundacja poniesionych wydatków na wykonaną przebudowę drogi gminnej – informuje Tomasz Lewandowski.