Druhowie – seniorzy z OSP z decyzjami o dodatku do emerytury

Od początku roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przyjęła 188 wniosków od emerytowanych członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ciechanowskiego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Na podstawie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych strażakowi ratownikowi OSP, który spełnia określone warunki przyznawane jest świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł. Decyzje komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie przyznające świadczenie ratownicze zostały wydane już dla 141 druhów seniorów z jednostek OSP powiatu ciechanowskiego.

– Stosowne dokumenty są na bieżąco przesyłane do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który sukcesywnie przekazuje środki świadczeniobiorcom – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot. KP PSP w Ciechanowie