Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie ciechanowskim

Dzisiaj (4 kwietnia) rozpoczęła się w powiecie ciechanowskim doroczna kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 28 kwietnia.

Kwalifikacja odbywa się przed Powiatową Komisją Lekarska, która mieści się w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32 – gmach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Komisja działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8. – 14. Telefon kontaktowy: 660-484-851.

Podajemy termin dla poszczególnych miast i gmin.

Miasto Ciechanów: 4-12 kwietnia, gmina Ciechanów: 12-13; Gołymin-Ośrodek: 13; Glinojeck: 14 i 19; Sońsk: 19-21; Opinogóra Górna: 21-22 i 25; Grudusk: 25; Ojrzeń: 26; Regimin: 27; Kobiety: 28.


“Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej” – z obwieszczenia wojewody mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

red

Fot. Archiwum MSWiA