Druhowie z Modły wchodzą do Systemu

Jest porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Modła (gm. Ciechanów) do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dzisiejszym spotkaniu w tej sprawie udział wzięli wójt gminy Ciechanów – Marek Kiwit, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – bryg. Tomasz Gajewski, prezes OSP Modła – Leszek Kowalski oraz naczelnik OSP Modła – Mateusz Górski. – Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie, które określa wielkość sił i środków jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowi ono podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie kpt. Damian Kołpaczyński.

Red

Fot. Aleksandra Pikus/ KP PSP w Ciechanowie