Dyrektorskie nominacje w powiatowych szkołach

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego wręczono uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.

Nominacje wręczono: Agnieszce Lubowiedzkiej – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie;

Marzenie Chodkowskiej – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie;

Marzannie Zmysłowskiej – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Red

Fot. Małgosia Wojciechowska/FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie