Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca po raz pierwszy obchodzono nowe polskie święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ustanowiono je w 29 września ub.r. dla uczczenia mieszkańców wsi polskiej za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej.

Święto obchodzone jest w rocznicę bestialskiej, niemieckiej pacyfikacji Michniowa na Kieleczczyźnie. W Ciechanowie wczoraj kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Wincentego Witosa i dowódców Batalionów Chłopskich na północnym Mazowszu złożyli przedstawiciele PSL ze starostą ciechanowskim Sławomirem Morawskim.

fot. profil FB Elżbiety Szymanik