Fundusze Europejskie w Muzeum Romantyzmu

Majowe Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, to cykliczne wydarzenie, podczas którego zwiedzający mają możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum oraz uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dział Edukacji. Podczas obchodów prezentowane są w szczególności efekty przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Opinogórze.

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odzyskał dawny blask. Powstał nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”. Renowacji poddany został także neogotycki Zameczek. W ramach projektu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego zbudowana została Oranżeria z funkcją konferencyjno – kulturalną, w której zaaranżowano ekspozycję edukacyjną z zastosowaniem technologii audiowizualnych. Ponadto rozbudowany został istniejący już produkt turystyczny „Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego”. W 2019 r. sfinalizowano projekt renowacji podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz wykonano konserwację wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze.

W 2019 r. dzieci z grup międzynarodowych uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych na terenie Folwarku oraz zwiedzały ekspozycje muzealne. Grupy seniorów miały możliwość bezpłatnego zwiedzania zasobów sztuki prezentowanych na ekspozycjach. 12 maja w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbył się także koncert XIX i XX wiecznych pieśni hiszpański Sali Koncertowej Oranżerii w wykonaniu: Chen Chen – sopran, Justyna Kantorowicz – sopran, Jakub Borowczyk – kontratenor, Michał Grabczuk – baryton, Aleksandra Mozgiel – fortepian, Jadwiga Rappe – scenariusz i prowadzenie koncertu.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze/Fot. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze