Galeria im. Zygmunta Szczepankowskiego

Od wtorku 6 listopada, drugiej rocznicy śmierci Zygmunta Szczepankowskiego, jego imię nosi dotychczasowa Galeria na Pięterku w ciechanowskim Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki.

Uroczystość zgromadziła wiele osób – przedstawicieli władz powiatu i miasta, ludzi kultury, przyjaciół i znajomych zmarłego w wieku 59 lat artysty. Pamiątkową tablicę odsłoniły wdowa – Marlena Szczepankowska i dyrektor PCKiSz Teresa Kaczorowska.

– To dla mnie dzień wspomnień – mówiła Marlena Szczepankowska. – Dziękuję za to, że ludzie o nim pamiętają, że pamiętają czym była jego twórczość. – Na wernisaże jego prac zawsze przychodziły tłumy – dodała dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa Kaczorowska. – To był człowiek wielkiego serca, ludzie będą o nim długo pamiętać. Bardzo się cieszę, że udało się go nam upamiętnić w Centrum w sposób trwały.

Zygmunt Szczepankowski był rodowitym ciechanowianinem, absolwentem I LO i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był autorem m.in. Krzyża Katyńskiego w Ciechanowie i stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu.

– To ważny dzień dla Ciechanowa, dla ciechanowskiej kultury – powiedział wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski. – Znałem go, był szczególnym człowiekiem, wrażliwym, dobrym. – To dzień szczególny i znakomity pomysł, by uhonorować jego obecność w naszej społeczności nadaniem jego imienia tej galerii – stwierdziła wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz. – To jest jeden z nielicznych znanych ciechanowskich artystów. I postać bardzo nietuzinkowa.

W PCKiSz można oglądać biograficzną wystawę Zygmunta Szczepankowskiego.

a