Glinojeckie inwestycje

W mieście i gminie Glinojeck zakończyły się ważne dla mieszkańców inwestycje, m.in. przebudowa drogi gminnej Dukt-Krusz i ulicy Krzywej w Glinojecku.

Przebudowa ponad 350 m odcinka drogi Dukt-Krusz kosztowała ponad 180 tys. zł. W tym roku, jak informuje Tomasz Lewandowski z Urzędu Miasta Glinojeck – sołectwo Dukt – Krusz przeznaczyło z funduszu sołeckiego 11 tys. zł na realizację tej inwestycji.

– Do użytku oddana została ul. Krzywa w Glinojecku. Nawierzchnia została wymieniona na całej długości ulicy. W ramach prac zamontowane zostały  krawężniki, utwardzona została nawierzchnia oraz położona kostka brukowa. Dodatkowo ulica zyskała nowe oznakowanie pionowe oraz kanalizację deszczową. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 226 tys. zł – informuje Tomasz Lewandowski.

Mieszkańcy Glinojecka i przyjezdni mogą już korzystać z nowych miejsc parkingowych. Przy ul. Polnej oddano do użytku kolejne miejsca parkingowe, w sumie powstało 7 miejsc postojowych.

– Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaciszewo zyskał nową elewację. Inwestycja została zrealizowana z funduszu sołeckiego. W miejscowościach Żeleźnia oraz Śródborze mieszkańcy zadecydowali, by fundusze sołeckie zostały przeznaczone na dokończenie ogrodzenia terenu wokół świetlic wiejskich i tam prace również się zakończyły. W trakcie realizacji są natomiast inwestycje w miejscowościach: Bielawy, Dreglin, Luszewo, Malużyn, Rumoka oraz  Strzeszewo. Dzięki funduszom sołeckim zamontowane zostaną tam nowe słupy oświetleniowe bądź zostanie rozbudowana już istniejąca infrastruktura oświetleniowa – informuje Tomasz Lewandowski. – Okres wakacyjny to także czas remontów w szkołach. W budynku Szkoły Podstawowej w Glinojecku prowadzony jest generalny remont łazienek dla dzieci. Natomiast w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej wymienione zostaną okna, naprawiony komin oraz zostaną uzupełnione ubytki tynku w sali gimnastycznej.

Fot. Urząd Miasta Glinojeck