Gmina Gołymin-Ośrodek. Samorządowcy uczcili Powstańców Styczniowych

Dzisiaj (sobota, 22 stycznia) w gminie Gołymin-Ośrodek symbolicznie uczczono 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Osieku, na powstańczej mogile wójt gminy Adam Piotr Budek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Radulskim oraz sołtys wsi Osiek Aleksandrowo Marią Kozarzewską złożyli wieniec oraz zapalili znicz – oddając hołd poległym powstańcom.

To właśnie we wsi Osiek leżącej na skraju gminy Gołymin-Ośrodek znajduje się mogiła zbiorowa 80 poległych z okresu Powstania Styczniowego na czele z dowódcą Dionizym Centkowskim oraz jego adiutantami Filibornem i Zegrzdą, o czym informuje napis na płycie piaskowej.

Red

Fot. UG Gołymin-Ośrodek