Gmina Regimin i miasto Ciechanów z dofinansowaniem na rok 2022 z rządowego programu “Senior +”


Ministerstwo rodziny i polityki społecznej ogłosiło otwartego konkursu w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022. Gmina Regimin i miasto Ciechanów dostaną odpowiednio: 38 tys. 880 zł i 116 tys. 640 zł na bieżące funkcjoniwanie klubów “Senior +”.

– W ramach konkursu w 2022 r. w województwie mazowieckim powstanie 7 nowych placówek „Senior+” (3 Dzienne Domy oraz 4 Kluby). Natomiast 72 już istniejące placówki (26 Dziennych Domów oraz 46 Klubów) otrzyma dofinansowanie na bieżącą działalność. Z dofinansowania skorzysta blisko 2 tys. seniorów – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – W tegorocznej edycji w województwie mazowieckim dofinansowanie przyznano na łączną kwotę prawie 6,5 mln zł.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne