Gołymin – Ośrodek. Czyściej, cieplej, oszczędniej

Ponad 821 tys. zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek. Ponad 516 tys. z tek kwoty to dofinansowanie z funduszy unijnych. W ostatnią sobotę (28 sierpnia) w Gołyminie została podpisana umowa w tej sprawie.

Dokument podpisali wójt gminy Adam Piotr Budek, skarbnik gminy Ewelina Stawińska i zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik. Obecny był także radny Sejmiku Wojewódzkiego Konrad Wojnarowski.

Prace modernizacyjne obejmą m.in. usunięcie z dachu budynku zawierającego szkodliwy azbest eternitu. Ocieplone będą ściany zewnętrzne, strop oraz fundamenty. Na nowym dachu zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Termomodernizacja zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Warto podkreślić, że budynek Urzędu Gminy zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Red

Fot. Marek Szyperski