Gołymin-Ośrodek. Gmina przejęła wodociąg

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek informuje, że w związku z przejęciem od Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Gminę Gołymin Ośrodek w celu zawarcia nowych umów na świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę z odbiorcami od 1 lipca br. upoważniony pracownik Urzędu Gminy będzie spisywał stany wodomierzy.

– W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców gminy o umożliwienie pracownikowi dokonania ww. czynności. W przypadku braku możliwości spisania przez inkasenta – pracownika Urzędu Gminy informacji z odczytem poboru wody prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek pok. nr 1 – informuje wójt Adam Piotr Budek.

Zaopatrzenie mieszkańców gminy Gołymin-Ośrodek w wodę – kontaktowe numery telefonów: inkasent – 797 573 836, pracownik gospodarczy – 798 718 292.

red
Fot. Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne