„Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)”.

Promocja książki o doktor Janinie Fetlińskiej  wydanej przez Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa” i spotkanie autorskie w Ciechanowie odbędzie się dzisiaj (7 maja) .na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ (aula im. śp. Janiny Fetlińskiej, I piętro) przy ul. Wojska Polskiego 51. Początek – godz. 18.

10 kwietnia minęła 9. rocznica tragicznej śmierci Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, doktora nauk medycznych, senator VI i VII kadencji oraz społeczniczki. Z tej okazji 13 kwietnia w Niepokalanowie odbyła się inauguracja książki „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)”. Pomysłodawcą publikacji jest Maciej Małecki – poseł z okręgu płocko-ciechanowskiego.