Jesienin w Muzeum Romantyzmu

5 czerwca o godz. 15. opinogórskie Muzeum Romantyzmu zaprasza do Dworu Krasińskich na ósme już spotkanie w Saloniku Elizy.  Temat spotkania – twórczość Siergieja Jesienina oraz rosyjskie ballady i romanse.

Gośćmi spotkania będą Waldemar Smaszcz i Marek Majewski, a poprowadzi je Zofia Humięcka.

ósme spotkanie w Saloniku