Jest koalicja w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. PiS w opozycji.

Joanna Potocka-Rak (PSL), obecna I zastępca prezydenta Ciechanowa – nowym starostą ciechanowskim; Stanisław Kęsik (CBUW), radny powiatowy kończącej się kadencji, wybrany także w na tę kadencję – nowym wicestarostą. Dotychczasowy starosta Sławomir Morawski (PSL) – przewodniczącym Rady Powiatu.

Dziś (wtorek, 30 października) przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego i Platformy Obywatelskiej RP zawarli umowę koalicyjną. Nowa koalicja ma 13 mandatów w 21-osobowej Radzie Powiatu.

W pięcioosobowym Zarządzie Powiatu znajdą się jeszcze: Wojciech Rykowski (PSL) – obecny kierownik wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym – jako członek etatowy oraz nieetatowi członkowie – radni powiatowi: Stefan Żbikowski (CBUW), były wójt gminy Sońsk, i Adam Krzemiński (PO), dyrektor miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu mają zostać: Zenona Babicz (CBUW) i Jolanta Teklińska (PSL).

Zawarte dziś ustalenia wskazują, że 7 nowo wybranych radnych Prawa i Sprawiedliwości znajdzie się w opozycji.

Dziś wieczorem nasza redakcja otrzymała taki komunikat w sprawie nowej koalicji powiatowej.

„- W dniu 30 października 2018 r. przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego i Platformy Obywatelskiej RP, podpisali umowę dotyczącą współpracy na rzecz rozwoju Powiatu Ciechanowskiego.

W oparciu o wyniki wyborów, została podjęta decyzja o wspólnym tworzeniu nowej strategii rozwoju Powiatu Ciechanowskiego.

Wyznaczanie nowych celów na rzecz dynamicznego rozwoju powiatu i ich realizacja w oparciu o współpracę i wieloletnie doświadczenie samorządowe jest podstawowym wyznacznikiem zawartej umowy koalicyjnej.

Stronom umowy zależy na wprowadzeniu zmian i nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania nie tylko urzędu, ale przede wszystkim nowego spojrzenia na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału całego Powiatu Ciechanowskiego. Dotychczasowe dokonania i osiągnięcia są dobrą podstawą do wdrażania planowanych zmian. Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju na terenie całego Powiatu, polityki ukierunkowanej przede wszystkim na inwestycje z równoczesnym zwróceniem uwagi na zagadnienia z zakresu oświaty, kultury czy historii lokalnej to główne założenia planowanych działań.

Na mocy porozumienia, stanowiska starosty i członka zarządu powiatu obejmą przedstawiciele PSL, stanowiska wicestarosty i członka zarządu obejmą reprezentanci CBUW, stanowisko członka zarządu powiatu obejmie reprezentant PO.

Strony Porozumienia zgodnie poprą kandydaturę na Przewodniczącego Rady Powiatu zaproponowaną przez PSL oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wskazanych przez PSL i CBUW. Koalicja w Radzie Powiatu będzie liczyła 13 radnych w 21-osobowym gremium.

Umowa koalicyjna została podpisana w dniu 30 października 2018 r. przez: Polskie Stronnictwo Ludowe: Sławomir Morawski, Bernard Kosobudzki, Joanna Potocka-Rak; przedstawicieli ZP CBUW:  Stanisław Kęsik, Wiesław Balcerzak, Marek Marcinkowski; Platforma Obywatelska: Dariusz Marek Szczygielski.”

 

Na zdjęciu: Joanna Potocka-Rak – kandydat na starostę ciechanowskiego