JEST UMOWA NA DOKUMENTACJĘ BUDOWY GRANICZNEJ I WIDNEJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa to pierwszy krok do realizacji inwestycji. Umowę na wykonanie dokumentacji Ciechanów zawarł z firmą BPT Sp. z o. o. Umowę podpisali dziś prezes przedsiębiorstwa i zastępca prezydenta miasta Iwona Kowalczuk. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Dokumentacja powinna powstać do końca listopada – poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska.