JUBILEUSZ “CIECHANOWSKICH ZESZYTÓW LITERACKICH”

Ukazał się 20. numer “Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, zatytułowany “Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”. Ma 300 stron, zawiera kolorową wkładkę z okładkami pozostałych 19 numerów, jakie ukazały się do tej pory. Znajdziemy w nim 42 autorów z regionu, Polski i zagranicy. “Ciechanowskie Zeszyty Literackie” ukazują się raz w roku od 1999 r. w Ciechanowie. Do 2009 r.  były wydawane przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, a później przez Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie.