Już wkrótce powołanie do mazowieckich terytorialsów, a od lipca prostsza rekrutacja

Przywrócenie szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji rozwoju formacji jest jednym z podstawowych zamierzeń na kolejny kwartał 2020 r. Stopniowo zostały odmrożone szkolenia rotacyjne, by odnowić nawyki bojowe żołnierzy oraz rozszerzyć ich kompetencje przeciwkryzysowe, a od 3 lipca 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wznawia powołania ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Wraz ze zmianą modelu funkcjonowania jednostek WOT w czasie pandemii zostały wstrzymane powołania nowych ochotników, aż do teraz. „Luzowanie” reżimu sanitarnego i znoszenie kolejnych obostrzeń, a co za tym idzie zmniejszenie zaangażowania żołnierzy WOT w walkę z koronawirusem umożliwiło powrót do szkoleniowego modelu funkcjonowania Brygady. Pierwsze od trzech miesięcy wcielenie kandydatów na terytorialsów do 5. MBOT odbędzie się w piątek 3 lipca, a zakończy się tradycyjnie przysięgą wojskową.

Jednym z głównych determinantów prowadzenia szkolenia podstawowego będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań. Podstawowe zasady w tym zakresie są zbieżne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia. Stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń. Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia.

Prostsza rekrutacja do WOT dla ochotników

Nowych ochotników do służby w WOT zainteresuje z pewnością informacja o ułatwieniach w procesie rekrutacji, która od lipca br. ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. W 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej obecnie służy ponad 2 tysiące żołnierzy. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku w 5MBOT zaplanowano 2 szkolenia podstawowe oraz 2 szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów – 22 sierpnia oraz 14 listopada.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej