Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego szkolą się pod okiem mazowieckich terytorialsów

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest jednostką patronacką dla dwóch szkół średnich z rejonu odpowiedzialności brygady, w których funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) . Jedną  z nich jest Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, w którym kadeci OPW odbywają szkolenia pod okiem terytorialsów – instruktorów.

W ramach współpracy po między 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, a klasą mundurową Oddziału Przygotowania Wojskowego z „Bema”, od 14 maja odbywają się zajęcia praktyczne kadetów, które prowadzone są przez instruktorów terytorialsów na obiektach wojskowych brygady.

Pierwsze zajęcia praktyczne dla kadetów przeprowadzone zostały na terenie koszar i obejmowały szkolenie z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Podczas drugich zajęć uczniowie OPW mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem indywidualnym żołnierza lekkiej piechoty.  Przygotowanie żołnierza do działania na polu walki to kolejny temat zajęć, które dzisiaj mazowieccy terytorialsi przeprowadzili na terenie placu ćwiczeń taktycznych Targonie.

– Dzisiaj kadeci poznali podstawowe sygnały dowodzenia oraz metody przemieszczania się po polu walki – techniki pokonywania terenu zarówno indywidualnie i w zespołach dwuosobowych, techniki pokonywania przeszkód, uczyli się zasad maskowania indywidualnego oraz prawidłowego trzymania broni. Wszystko po to, by aby przybliżyć młodym adeptom rzemiosło żołnierskie. Staramy się, aby te zajęcia były zorganizowane w sposób atrakcyjny, ale chcemy również zapewnić jak największą realność i odwzorowanie szkoleń żołnierzy. Uzupełniamy szkolenie w elementy współzawodnictwa i zabawy tak, by były one atrakcyjne dla młodych ludzi oraz by zachęcić ich do jeszcze większego zaangażowania – wyjaśnia kierownik zajęć, por. Anna Urbicka z sekcji szkoleniowej ciechanowskiego batalionu.

 – Szkolenie bardzo mi się  podoba, momentami jest bardzo męczące, ale wiele się nauczyłem no i na pewno przyda się w przyszłości, bo bardzo prawdopodobne jest że moja przyszłość związana będzie z wojskiem – podsumowuje szkolenie kadet I klasy OPW Filip Muziński.

Instruktorzy prowadzący zajęcia dla kadetów w ramach współpracy z „Bemem” to żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w 51. batalionie lekkiej piechoty.

– Instruktorzy zostali wybrani spośród doświadczonych dowódców drużyn. Wszyscy są absolwentami kursów podoficerskich i mają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę by szkolić zarówno żołnierzy jak i kadetów – wyjaśnia ppłk Artur Grabowski, dowódca 51 blp z Ciechanowa.

Szkolenie w OPW kończyć będzie 50 – godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzony na początku ostatniego roku nauki.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT