Kolejna edycja “Szkoły Rodzenia”

Ciechanowski Szpital poprowadzi kolejną edycję „Szkoły Rodzenia”. Oferta placówki była jedyną w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

Projekt nosi nazwę „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. – W wyniku zakończenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje, że na konkurs wpłynęła jedna oferta,  którą złożył Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Oferta spełnia warunki formalne i mieści się w granicach finansowych określonych w ogłoszeniu o konkursie – poinformowało ciechanowskie Starostwo Powiatowe.

Fot. pixabay.com