Kolejne rządowe wsparcie dla samorządów z powiatu ciechanowskiego

13,5 mln zł z kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów z powiatu ciechanowskiego.

A dokładnie 13 mln 510 tys. zł. W tym dla: gminy Glinojeck – rozbudowa drogi gminnej w Kondrajcu Pańskim – 1 mln 960 tys. zł, gminy Gołymin Ośrodek – przebudowa drogi w obrębie Nasierowo Dolne – 2 mln 646 tys. zł, gminya Grudusk -termomodernizacja budynku OSP w Grudusku – 376 tys. zł, gminy Opinogóra Górna – kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Opinogórze Górnej – 900 tys. zł, budowa świetlicy wiejskiej w Przedwojewie – 630 tys. zł, gminy Sońsk – remonty , przebudowy i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Sońsk – 4 mln 998 tys. zł. Wsparcie otrzymało też Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – 2 mln zł na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych w gminie Sońsk.

– III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gminy te zostały pominięte przez wcześniejsze władze w procesie transformacji. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia błąd poprzedników i wyrównuje szanse, dzięki dodatkowym środkom na inwestycje – skomentował pełnomocnik PiS na okręg nr 39 Krzysztof Bieńkowski.

red