Kolejne szkolenia ochotników WOT

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zakończyła rok 2018 z bilansem 7 szkoleń szesnastodniowych oraz 7 szkoleń dla rezerwistów. Dodatkowo przeprowadzono 35 szkoleń indywidualnych i 5 specjalistycznych, które odbywały się co najmniej dwa dni w miesiącu. W roku 2019, szkolenia dla nowych kandydatów rozpoczęły się już od stycznia.

Rok 2019 to dla Mazowieckiej Brygady kolejny intensywny okres. 26 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej. Powołano kolejnych 90 ochotników, w tym 63 bez przeszkolenia wojskowego, z czego prawie 50% stanowią uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy odbywają szkolenie w ramach projektu Ferie w WOT.

 Kandydaci na Terytorialsów obecnie realizują szkolenie podstawowe na Placu Ćwiczeń Taktycznych Targonie oraz strzelnicy w Czarnotach.  Szkolenie to skierowane jest do osób, które nie miały styczności z wojskiem, jego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w WOT.  W ciągu tych szesnastu dni, które spędzą na intensywnym szkoleniu, poznają podstawowe umiejętności taktyczne i strzeleckie a także  podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największy nacisk kładziony jest na szkolenie strzeleckie, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ochotnicy już drugiego dnia po wcieleniu otrzymują broń w postaci Karabinka MSBS GROT, nie rozstają się z nim do ostatniego dnia szkolenia. Dużo czasu poświęcą  również na szkolenie SERE, które później będzie kontynuowane w trzecim roku szkolenia. Szkolenie SERE uczy nie tylko zasad przetrwania w kryzysowych warunkach, ale myślenia, iż wola i motywacja, kreatywność są często sposobem wyjścia z trudnego położenia.  

Szesnaście dni na poligonie i strzelnicy to dopiero początek drogi nowych Terytorialsów.  10 lutego po złożeniu przysięgi wojskowej, staną się pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego, przysięga będzie też dla nich przepustką do następnych etapów szkolenia żołnierza WOT, które trwa 3 lata. W pierwszym roku szkolenie indywidualne, będzie polegało na rozwijaniu i poszerzaniu umiejętności zdobytych na „szesnastce”. Drugi rok to szkolenie specjalisty. Terytorialsi będą szkolić się w zakresie określonej funkcji pełnionej w pododdziale. Specjalności jest aż piętnaście. Zgodnie z kwalifikacjami i predyspozycjami żołnierze będą mogli szkolić się  na dowódców, strzelców wyborowych, saperów, medyków, radiotelefonistów czy snajperów. W trzecim roku czeka ich etap szkolenia zgrywającego pododdziały. W sumie w ciągu tych 3 lat żołnierze zaliczą 124 dni szkoleniowe.  

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 17 tysięcy żołnierzy, z czego ponad 1600 stanowią żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Aneta SZCZEPANIAK, rzecznik prasowy 5. MBOT

Fot. archiwum 5. MBOT