Komenda Główna Straży Granicznej w Ciechanowie?

33 miasta, które ponad 20 lat temu straciły rangę stolic wojewódzkich mogą stać się siedzibami urzędów centralnych – uważają eksperci w raporcie „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanym przez ekspertów na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Czy wśród tych miast może znaleźć się Ciechanów? Samorządowcy, parlamentarzyści, politycy – do dzieła i skutecznego lobbowania. Niezależnie od politycznych podziałów.

Niestety – praca może być ciężka, bo Ciechanów nie był nawet analizowany przez przez przygotowujących raport. W przeciwieństwie do Płocka, Radomia, Siedlec (najmniejsze analizowane miasto) czy Ostrołęki i Łomży. Ale nie można się poddawać.

Według autorów raportu: miasta, do których przenoszone będą urzędów powinny spełniać kryteria: efektywności (niższe koszty funkcjonowania, zapewnienie wykwalifikowanych kadr) – spójności (priorytet dla miejsc z największą liczbą wyzwań rozwojowych). 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało analizy miast, w których w niedalekiej przyszłości, mogłyby funkcjonować wybrane urzędy państwowe. – Do tej pory lokalizacja centralnych instytucji państwowych była prowadzona dość chaotycznie, nie wynikała z przemyślanej polityki państwa w tym zakresie. Tymczasem delokalizacja urzędów mogłaby stać się działaniem, które przyniesie szereg korzyści nie tylko miastom docelowym i jej mieszkańcom, ale także samej stolicy i całej administracji publicznej – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. 

Lista urzędów centralnych o najwyższych ocenach:

 1. Urząd Regulacji Energetyki
 2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna
 4. Urząd Komunikacji Elektronicznej 
 5. Agencja Rezerw Materiałowych
 6. Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 7. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 8. Krajowy Zasób Nieruchomości
 9. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 10. Urząd Zamówień Publicznych
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 12. Urząd Dozoru Technicznego
 13. Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 14. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 15. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 16. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
 17. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 18. Agencja Mienia Wojskowego
 19. Centralny Ośrodek Sportu
 20. Polska Agencja Antydopingowa 
 21. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 22. Państwowa Agencji Atomistyki
 23. Biuro Nasiennictwa Leśnego
 24. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie.
 25. Główny Inspektor Farmaceutyczny
 26. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 27. Narodowe Centrum Krwi
 28. Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia
 29. Komenda Główna Straży Granicznej
 30. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 31. Szef Obrony Cywilnej Kraju

więcej na:https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/raport-mpit-ws-deglomeracji-i-delokalizacji-urzedow-centralnych-w-polsce