“KONSULTUJMY BO WARTO” – Wyniki badania sondażowego

a-baner1

Dostępny jest już raport z badania sondażowego przeprowadzonego wśród  200 mieszkańców miasta. Głównym celem badania była identyfikacja potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji przez Gminę Miejską Ciechanów zadań publicznych. Oto najważniejsze wnioski:

Prawie połowa z nas (48%) ma silne poczucie związku z Ciechanowem. Przy ocenie aspektów związanych z codziennych życiem najlepiej postrzegane są:

raport1

Zdecydowanie najtrudniejsze dla mieszkańców Są możliwość znalezienia zatrudnienia (77% osób oceniło ten aspekt „zdecydowanie źle” i „raczej źle”) oraz rozwój przedsiębiorczości (31%).

Cenimy spokój, ale chcemy więcej kultury

Wśród uzyskanych konkretnych wskazań atutów miasta, na pierwszych dwóch miejscach uplasowały się: kameralna atmosfera, komfort życia w spokojnym miejscu (31,5%) oraz dużo inwestycji miejskich, drogi, infrastruktura, zauważalny rozwój miasta (15%).

Natomiast wśród wad Ciechanowa pierwsze miejsce zajmuje odczuwana niekorzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy, a więc wysokie bezrobocie, na które wskazywało aż 42,5% ankietowanych. Kolejne lokaty tej rozbudowanej listy zajęły: złe drogi, nieremontowane, dziurawe drogi, słabe nawierzchnie (8%); niewystarczająca liczba klubów dla młodzieży, brak knajpek (7,5%) i zbyt mało imprez kulturalnych (7,5%).

Mieszkańcy zapytani „Na co przede wszystkim przeznaczyłaby/przeznaczyłby Pani/Pan większe pieniądze w miejskim budżecie?” Odpowiadali :

raport2

 Chcemy mieć wpływ

Co piąty badany twierdzi, iż mieszkańcy Ciechanowa powinni mieć większy wpływ przede wszystkim na podejmowanie decyzji w sprawach miejskich inwestycji i planów inwestycyjnych (23,7%). Istotne jest także zabieranie głosu w kwestii wydatkowania miejskich funduszy i podziału budżetu (10,9%). Ponadto badani uważają, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiadania się w kwestii najpilniejszych potrzeb (7,1%).

64% ankietowanych dostrzega celowość organizacji spotkań urzędników z mieszkańcami Ciechanowa. Tylko 11,5% respondentów wyrażało skrajnie odmienne przekonanie, a 24,5% nie przedstawiło jednoznacznego stanowiska. 82% mieszkańców dostrzega zasadność organizacji tego typu spotkań i osobiście chciałaby w nich uczestniczyć.

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta umciechanow.pl oraz w siedzibie Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie.

a-baner2