“Konsultujmy bo warto” – koniec sondażu

rafał kapitał

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie pragnie poinformować, że w dniu 13 listopada 2013 r. Biuro Badań Społecznych w Warszawie zakończyło przeprowadzanie badania sondażowego dotyczącego realizacji przez gminę miejską Ciechanów zadań publicznych w ramach projektu p.n. „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

rafał gmina