KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO

Akcję pod tym hasłem zorganizowała w poniedziałek 18 czerwca na ciechanowskim Krubinie Komenda Powiatowa Policji.