“Krzywa Hala” z drugą nagrodą

Rewitalizacja tzw. „Krzywej Hali” – poniemieckiego gmachu na pl. Piłsudskiego w Ciechanowie zdobyła drugą nagrodę w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

– Jury doceniło przeprowadzenie remontu konserwatorskiego „Krzywej Hali” w dużej skali z zachowaniem pierwotnej funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej, za otoczenie troską obiektu należącego do tzw. kłopotliwego dziedzictwa i zadbanie o jego otoczenie ważne społecznie, a także za staranny oraz zgodny ze sztuką konserwatorską remont – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Kapituła pierwszej edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” przyznała miastu drugą nagrodę. Ocenie poddawano wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich, jakość i formę programu prac konserwatorskich i wykonania, zachowanie integralności oraz utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej, jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb, uwzględnienie potrzeb społecznych, oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,aktywność w pozyskaniu środków, a także skalę, wagę i złożoność problemu konserwatorskiego jaki został rozwiązany. Oprócz prestiżowego wyróżnienia nagroda ma wymiar finansowy. Miasto za zajęcie drugiego miejsca otrzymało 12 tys. zł.

Na rewitalizację „Krzywej Hali” miasto pozyskało ponad 5 mln zł dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. -Inwestycja objęła wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych. Wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, przyłącza i stolarkę. Przebudowano ściany wewnętrzne, oczyszczono i odnowiono ściany, sufity i posadzki, wyremontowano klatki schodowe, docieplono strop w piwnicy i na poddaszu. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Odtworzona została zabytkowa elewacja. Za budynkiem od strony garaży wykonano oświetlenie, przebudowano nawierzchnię pieszo-jezdną, ustawiono ławki. Pomieszczenia na parterze zaadaptowano do pełnienia nowych funkcji. W budynku funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna, a kondygnacje wraz z poddaszem zajmują lokale mieszkalne. Obecnie to miejsce spotkań i kolejny punkt na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta – informuje Paulina Rybczyńska. – Remont objął też rewalorywację placu Piłsudskiego. Przebudowano i wymieniono nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych wraz z obrzeżami. Pojawiły się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Stylistyka oświetlenia parkowego nawiązuje do tego przy ul. Sienkiewicza. Podświetlono pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

„Krzywa Hala” to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytkowych budynków na osiedlu „Bloki”. Obiekt został zaprojektowany przez Niemców w latach 1942-1943. Kompleksowa rewitalizacja przeprowadzona przez miasto zakończyła się w 2020 r.

Obrady jury I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego odbyły się 20 września. W kapitule znaleźli się Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (przewodniczący Jury), Małgorzata Omilanowska – wiceprzewodnicząca Jury, Małgorzata Rozbicka – Politechnika Warszawska, Bohdan Lisowski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Jacek Rulewicz – Stowarzyszenie Konserwatorów Polskich, Anna Dymek – Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Dorota Gołębiewska – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Red

Fot. UM Ciechanów