Kto do książek w Powiatowej Bibliotece?

Do 31 sierpnia mogą zgłaszać się kandydaci na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił konkurs na to stanowisko.

Potencjalni kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska; a także ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą. Wśród szeregów wymogów znalazł się także taki, by kandydat posiadał co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisko dyrektora biblioteki, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Złożone do godz. 15. 31 sierpnia oferty zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu do 15 października.

Obecnie obowiązki dyrektora PBP w Ciechanowie pełni Lech Zduńczyk – historyk, regionalista, były wójt gminy Regimin. Pracę w bibliotece rozpoczął w maju 2021 r. gdy został zastępcą ówczesnej dyrektor placówki Wiesławy Tybuchowskiej.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie