Lepsza droga w Regiminie

Urząd Gminy rozpoczął przebudowę drogi wewnętrznej na ul. Heleny Dobrzynieckiej w Regiminie przy Szkole Podstawowej im. Teofila Lenartowicza.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, chodniki (dojścia) i utwardzenie terenu z kostki betonowej, zjazdy o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, pobocze o nawierzchni z kostki betonowej, roboty wykończeniowe.

red

Fot. FB Mariola Kołakowska