Majowe Muzykowanie i Mazowieckie Zapusty

Starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz i wicestarosta Marek Marcinkowski z wizytą w kolejnej gminie. Tym razem odwiedzili Gołymin-Ośrodek.

W Urzędzie Gminy spotkali się z wójtem Adamem Piotrem Budkiem i przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Radulskim.

– Podczas spotkania rozmawiano o przebudowie drogi powiatowej w kierunku miejscowości Łukowo, oraz rozwoju miejscowych OSP. Poruszony został również temat corocznej imprezy, działającej pod nazwą Mazowieckie Majowe Muzykowanie, o której szczegóły już wkrótce. Na koniec spotkania nie mogło zabraknąć rozmowy o Mazowieckich Zapustach, które organizowane są już po raz 40. Odbędą się one już 19 lutego o godzinie 12:00.

Serdecznie zapraszamy na kolorowy korowód, który przejdzie ulicami Gołymina – informuje ciechanowskie Starostwo Powiatowe.

red

Fot. FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie/Od lewej: wójt Adam Piotr Budek, starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Radulski, wicestarosta Marek Marcinkowski