MaKI – Mazowieckie Kluby Integracyjne

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Kluby Integracyjne. Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin ukraińskich poprzez różnorodne działania zmierzające do stopniowego przełamywania bariery językowej i łagodzenia traumy związanej z wojną.

W ciechanowskim wydziale od 14 maja cyklicznie, w kolejne soboty, odbywały się zajęcia warsztatowe dla dzieci oparte za kreatywnych formach ruchowych, plastycznych, muzycznych czy czytelniczych. Zajęcia prowadzili pracownicy MSCDN Wydział w Ciechanowie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. W tym samym czasie opiekunowie dzieci uczestniczyli w nauce języka polskiego.

25 czerwca nastąpiło radosne podsumowanie pierwszej części projektu: były zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; zawody rodzinne a na zakończenie poczęstunek i tort z logo „Maków”, który okazał się niezwykłym uwieńczeniem tego dnia.

Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie wnieśli w ten projekt radość, prawdziwe emocje, aktywność, pozytywną energię. Kolejna odsłona „MaKowych” zajęć już niedługo!

Fot. Marek Szyperski