Maseczki ochronne w parafiach powiatu ciechanowskiego

Po pięć tys. maseczek ochronnych trafiło do każdej parafii w Diecezji Płockiej. W powiecie ciechanowskim dostarczyli je strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Rozwieźli też płyn do dezynfekcji.

Biskup płocki Piotr Libera przychylił się do prośby wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła by parafie włączyły się w akcję dystrybucji maseczek.

– To część ogólnopolskich działań koordynowanych przez wojewodów. Maseczki pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych najpierw trafiły do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, a następnie poprzez strażaków OSP oraz PSP do wszystkich parafii . O dalszym rozdysponowaniu środków ochrony osobistej będą decydować proboszczowie – informuje KP PSP w Ciechanowie.

Red

fot. Marek Szyperski/Maseczki w ciechanowskiej Farze