Mazowieccy terytorialsi od 22 miesięcy walczą z koronawirusem

Już od 22 miesięcy żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają opiekę medyczną, inspekcje sanitarne, samorządy i organizacje pozarządowe w działaniach, których celem jest ograniczanie skutków pandemii. Codziennie w walkę z Covid-19 zaangażowanych jest od 100 do 130 żołnierzy 5. MBOT, a ok 1000 z całej formacji.Skala zaangażowania i prowadzonych działań wynika z bieżących potrzeb i wniosków kierowanych przez wojewodów, samorządy i podmioty opieki medycznej czy sanitarne. Od kilku tygodni zaangażowanie w te działania rośnie, co jest związane ze wzrostem liczby zachorowań w naszym kraju.

5. Mazowiecka Brygada OT zaangażowała się w walkę z COVID-19 już 18 marca 2020  roku, czyli 2 tygodnie od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Wszystkie podejmowane początkowo przez terytorialsów działania określano jako operację pod kryptonimem „Odporna Wiosna”, jednak w związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, w czerwcu 2020 r. „Odporna Wiosna” przekształcona została w „Trwałą Odporność”. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez mazowieckich terytorialsów w ramach operacji „Trwała Odporność” należy zaliczyć: wsparcie działania 9 szpitali (w tym 3 szpitale tymczasowych) i innych placówek medycznych, pobieranie wymazów w 5 przyszpitalnych punktach wymazowych. Każdego dnia żołnierze delegowani są również do 13 punktów szczepień oraz 4 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Terytorialsi realizują także transporty sprzętu medycznego do szpitali. Ponadto, wraz ze wzrostem zachorowań rośnie wsparcie Policji na kierunku monitoringu kwarantanny – to nawet kilkaset adresów skontrolowanych przez żołnierzy każdego dnia w ramach wsparci 8 komend Policji na terenie północnego Mazowsza.

W ramach wsparcia służb medycznych żołnierze dbają o organizację przepływu pacjentów na punktach szczepień, kierują do rejestracji czy miejsca wypełniania ankiet, a także pomagają przy ich wypełnianiu. Pomagają też personelowi bezpośrednio w punkcie szczepień. W szpitalach tymczasowych natomiast zabezpieczają wsparcie logistyki wewnętrznej placówek, przygotowują oraz dostarczają czystą pościel, ubrania ochronne oraz środki ochrony osobistej dla personelu. Przygotowują również pomieszczenia szpitalne do przyjęcia zakażonych pacjentów.

Na chwilę obecną zaangażowanie w walkę z pandemią oraz wsparcie Straży Granicznej, poza szkoleniem, stanowią priorytetowe działania mazowieckich terytorialsów.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT