Mazowieccy Terytorialsi ramię w ramię ze Strażą Pożarną

Prowadzenie akcji ratowniczej i techniki ewakuacji rannego, działania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystanie ze środków przeciwpożarowych – żołnierze Kompanii Dowodzenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego współpracowali razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzewie.

W ubiegły weekend Terytorialsi Kompanii Dowodzenia Mazowieckiej Piątki szkolili się razem z ochotnikami Straży Pożarnej.

Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie OSP w Rydzewie. Tym razem żołnierze naszej Brygady mieli okazję poznać specjalistyczny sprzęt z jakiego korzystają strażacy podczas prowadzenia akcji ratowniczej, jak również zapoznać się z technikami dotarcia do osób poszkodowanych oraz ewakuacji rannego podczas wypadku samochodowego. Skoordynowane działania mogą zapewnić szybką pomoc i bezpieczeństwo społeczności w takich sytuacjach jak pożary, dlatego kulminacyjnym punktem wspólnego szkolenia było gaszenie płonącego oleju silnikowego różnymi środkami przeciwpożarowymi. Olej należy do substancji łatwopalnych, które gasi się tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tj. pianka lub proszek gaśniczy. Te substancje tłumią płomienie i zapobiegają rozprzestrzenieniu się ognia. Naturalnym odruchem jest, że pożar gasi się wodą – niestety takie działanie w przypadku oleju może skończyć się katastrofą.

Współdziałanie z podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego funkcjonującymi na naszym terenie jest niezmiernie ważne. Wspólnym celem zarówno Terytorialsów, jak i Straży Pożarnej jest bezpieczeństwo mieszkańców, obrona, ochrona i wspieranie lokalnych społeczności, prowadzenie działań w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacja ich skutków, zgrywanie procedur i współpraca szkoleniowa oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

***
Z dniem wejścia w życie  ustawy o obronie Ojczyzny Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia wojskowego na wypadek powstania sytuacji kryzysowych w regionie.

Razem tworzą zespół!

Zespół prasowy 5 MBOT, kpr. Renata Jaskulska
Fot. 5 MBOT