Mazowieccy Terytorialsi jadą za ocean

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspierać organizację tegorocznego międzynarodowego 24th Scout Jamporee – zlotu harcerzy z całego świata, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Zachodniej Wirginii w USA. 5. Mazowiecką Brygadę OT reprezentować będą szeregowi Olga Krawczyk-Majeran i Grzegorz Trzaskoma.

-Do USA na przełomie lipca i sierpnia zostanie skierowana Grupa Zadaniowa WOT, złożona z ratowników medycznych, oficerów operacyjnych, specjalistów łączności i logistyki z zadaniem wsparcia Gwardii Narodowej USA w organizacji i zabezpieczaniu 24th World Scout Jamboree.. W szczególności zadania Grupy Zadaniowej skupione będą na wsparciu uczestników zlotu przybyłych z Polski oraz harcerzy ze wspólnot polonijnych – informuje Aneta Szczepaniak, rzecznik prasowy 5. MBOT.

Dwoje żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej również ma zaszczyt wzięcia udziału w tak dużym przedsięwzięciu. Szer. Olga Krawczyk – Majeran oraz szer. Trzaskoma Grzegorz, zostali wybrani spośród licznej grupy kandydatów i już 18 lipca wylecą do USA. Szer. Trzaskoma to ratownik medyczny, który we współpracy z amerykańskimi służbami ratowniczymi będzie brał udział w zabezpieczeniu medycznym przedsięwzięcia, natomiast szer. Krawczyk-Majeran zajmie stanowisko w sztabie operacyjnym.

-24th World Scout Jamboree jest największym na świecie zlotem harcerskim, w którym uczestniczą skauci ze 164 krajów. Zlot jest organizowany co cztery lata, w tym roku gospodarzem są Stany Zjednoczone Ameryki. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie ponad  Polaków skupionych min. organizacjach działających pod Protektoratem Prezydenta RP: Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ponadto w zlocie weźmie udział 35 pełnoletnich opiekunów i 75 woluntariuszy – informuje Aneta Szczepaniak.

Propozycję współpracy przy organizacji zlotu złożył dowódca Gwardii Narodowej stanu Zachodnia Wirginia gen. dyw. James Hoyer, podczas „Inicjatywy”, czyli spotkania dowódców formacji OT, jakie odbyło się w Polsce w październiku 2018 r.  Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyraził zgodę na zaangażowanie polskich żołnierzy w przedsięwzięcie.

WOT od początku powstania rozwijają współpracę z Gwardią Narodową USA – głównie ze stanów Illinois i Zachodnia Virginia. Współpraca ma charakter doradczy i szkoleniowy, na obecnym etapie obejmuje również udział w ćwiczeniach  i działaniach wspierających społeczności lokalne (w tym zarządzanie kryzysowe).

Wyjazd polskich harcerzy do USA organizowany jest przy współpracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ambasadą USA w Warszawie.

Fot. Archiwum 5. MBOT