Mazowiecka Piątka w akcji poszukiwawczo-ratowniczej

17 czerwca w miejscowości Targonie odbyły się ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze. W ćwiczeniu koordynowanym przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie wzięli udział żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Targonie-2023” – pod takim kryptonimem ciechanowska Policja zorganizowała ćwiczenie poszukiwawczo-ratownicze. Do udziału w ćwiczeniu funkcjonariusze zaprosili m.in. Terytorialsów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Miejscem prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych był rozległy teren lasów w miejscowości Targonie, który na co dzień jest miejscem szkoleń żołnierzy 5MBOT.

– Działania poszukiwawczo-ratownicze są trudne, liczy się w nich czas, zgranie służb, sprzęt, ale też znajomość terenu. W tym aspekcie Terytorialsi mogą być dużą pomocą dla funkcjonariuszy. Nasze szkolenia przede wszystkim prowadzone są w terenach lesistych na całym północnym Mazowszu – dzięki temu bardzo dobrze znamy topografię i specyfikę terenu, który może być miejscem realnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Wspólne, epizodyczne ćwiczenia doskonalą nasze zgranie z innymi służbami – znamy swoje procedury, mocne strony, uzupełniamy się specjalistyczną wiedzą i sprzętem, którym dysponujemy. – powiedział ppłk Piotr Konieczny, Szef Sztabu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zaginięcie małżeństwa na terenach leśnych w miejscowości Targonie (w rolę pozorantów wcielili się żołnierze 5MBOT). Z ustaleń funkcjonariuszy Policji wynikało, że jedna z zaginionych osób jest chora na cukrzycę, co stwarzało zagrożenie dla jej życia i zdrowia. Podczas działań poszukiwawczych Terytorialsi przeszukiwali teren wspólnie z funkcjonariuszami Policji zarówno pieszo, jak na quadach, które pozwalały na szybkie przemieszczanie się w terenie leśnym. Dodatkowo cała akcja była monitorowana z powietrza przez drona, który przekazywał obraz z dużego obszaru objętego poszukiwaniami.

Głównym celem przeprowadzonego ćwiczenia było zgranie służb, doskonalenie umiejętności i procedur poszukiwania osób zaginionych na obszarach leśnych. Sprawdzono również sprzęt, który w sytuacji realnego zagrożenia będzie wykorzystany do akcji poszukiwawczo-ratowniczych. W ćwiczeniu koordynowanym przez ciechanowskich policjantów uczestniczyli funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Policji w Płocku, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy 5. MBOT
Fot. 5MBOT